Ідентифікатори (документи)

Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт 14333937
Ідентифікатори організації або особи UA-EDR
Повна юридична назва організації або ПІБ фізичної особи ПрАТ "ВФ Україна"